ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ไทย  English
“เรียน ผู้ใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์์ู้”
       
      เนื่องด้วยในปัจจุบันระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าสู่ระบบงานได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านทางระบบ DIP Portal (http://portal.dip.go.th ) และเข้าระบบงานโดยตรงที่ http://e-doc.dip.go.th
      สส.สบย.กสอ. จะดำเนินการปิดช่องทางการเข้าใช้งานที่ http://e-doc.dip.go.th      ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป และขอให้ผู้ใช้งานที่ประสงค์จะใช้ระบบงานดังกล่าวให้เข้าผ่านช่องทาง http://portal.dip.go.th
       
      หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สส.สบย.กสอ.